ODLITEK TĚLA

Lidské tělo.

Nejdominantnější prezentací bodycastingu je odlitek lidského těla. Jeho velkolepost nabízí největší výtvarné možností. Umožňuje zobrazení s mírně erotickým podtónem, s ohledem na zachování vznešenosti a půvabné umělecké vize.