KONTAKT

Mgr.Art. Slavomír GIBEJ
Tel.: +421 905 259 916
gibon@gibon.sk

Busta.sk s.r.o., Mierová 184, 821 05 Bratislava
IČO: 47 606 282, DIČ: 202 400 83 27

Zapísaný v Obch. reg. Okr. súdu BA I, oddiel: Sro, vložka č.: 96033/B

Atelier Praha

V Podhoří 280/20, Troja
171 00 Praha 7, Czech Republic

Ateliér Bratislava

Trhová 975, Dúbravka
841 02 Bratislava, Slovakia