ATELIER

Proslov autora.

Krása mladých dam není věčná. Zaslouží si více, než zobrazení na fotografiích nebo video záznamech v soukromých archivech … Žádá si originální prostorové zachycení. A právě to je mým záměrem.
Klasickou technikou zkopíruji lidské tělo a výsledkem práce je stylizovaný, výtvarně pojednán, 3D odlitek. Nestárnoucí výtvarné dílo.

Něco o mně.

Narodil jsem se ve Svidníku. Po střední výtvarné škole v Košicích, jsem absolvoval sochařství na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Vedle školy jsem se věnoval ilustraci, komiksu, malbě, fotografii, animaci, průmyslovému a grafickému designu, 3D grafice, a dalším formám výtvarného projevu.
Během studia na VŠ jsem pracoval v reklamní agentuře, kde jsem vytvořil nebo spolupracoval na množství kampaní a publikaci. Do mého portfolia patří více než 200 obalů na CD, MC pro interprety české a slovenské populární hudby. Za svou tvorbu, „Obal roku“ jsem získal 2krát slovenskou Grammy.
V obrovské konkurenci v kvalitě téměř identických projevů, jsem byl stále víc svázán představami objednavatele než realizací vlastních vizí a tvůrčích ambicí. Po 20 letech komerčního tvorby, jsem se rozhodl odejít z reklamy a věnovat se velkému snu – vlastní výtvarné tvorbě. Snu, který se stal skutečností. Činnost mého výtvarného ateliéru Busta.sk začala v r. 2014.

.

Co je víc svobodnější, než se živit prací, která vás baví a naplňuje? Mně to možnilo spojit  řemeslnou zručnost s tvůrčí činností, což mi klávesnice a myš neumožňovaly.

Charakter díl vyplývá z lidského těla. Je srozumitelný všem, nejen odborné veřejnosti. Je to oslava ženské krásy s ohledem na důstojnost realizovaného díla. Moje díla může posoudit i nevidomí.
Atraktivita díl je adekvátní moderní době, technologickým možnostem, novým materiálůmem, ale také změnou myšlení a pohledu na nahotu, jako na krásu lidského těla.

Tvorba.

Proces vzniku výtvarných děl je vzácný, trojrozměrný figurální projev, výsostně inspirovaný lidským tělem. Samotná práce je složitá manuální činnost. Nesnažím se o dokumentaci skutečnosti. Ve snaze o dosažení maximálního výtvarného dojmu dílo stylizovat, upravuji, brousím, piluji… Hraju si na zručného řemeslníka se smyslem pro umělecké vnímání reality.